Gotovi proizvodi

Ovde možete pronaći portfolio za sektor gotovih proizvoda:
Prehrambene boje
Ksantan guma
Funkcionalne smeše
Guar guma
Prirodni i modifikovani skrobovi
Mikorkristalna celuloza
Glukozni i fruktozni sirupi
Arome
Pektin
Masti u prahu
Imate li dodatnih pitanja o našim proizvodima?
Naš tim tehnologa je tu za Vas!

Drugi proizvodi i aplikacije